MG67459 / RFPD: Rotary Foundation for Population Development


Miksi Etiopia? Käsityksemme mukaan Etiopia on todellinen kehitysmaa, jolla ei ole ydinaseita eikä sillä ole ohjus- tai avaruusohjelmia niin kuin eräillä aasialaisilla kehitysmailla.

Projektin tarkoitus: Taustaa: Ensimmäiseen MG RFPD-periaatteiden mukaiseen projektiin Etiopiaan osallistuivat San Franciscon #2 Rotary- ja Rotaract-klubit, Düsseldorfin Rotaract klubi, RFPD:n Saksan sektori sekä Addis Abeban Finotin Rotary klubi, jotka sopivat yhteistyöstä etiopialaisen NGO:n Population Media Centerin kanssa lukutaitoon - ja suvunjatkamisterveyteen liittyvästä hankkeesta. Suomesta projektiin osallistuivat seuraavat klubit: Helsinki-Herttoniemi, Helsinki International Rotary Club, Helsinki-Eira ja Kajaani.
Projekti oli ensimmäinen Etiopiaan suunnattu Matching Grant projekti, jota RFPD tukee.

Etiopiassa 58 % alle 15 vuoden ikäisistä etiopialaisista eivät osaa lukea. Valtion kouluissa on yleisesti 180 oppilasta käsittäviä luokkia ja kouluista 99 %:lla ei ole kirjastoa. Tämä seikka sekä tosiasia, että Etiopian väestönlisäys on 2.6. % vuodessa ja että väestöstä 30 % (21 miljoonaa) on 10 – 24 vuoden ikäisiä, on suuri haaste maan pyrkimyksille lisätä tietoisuutta suvunjatkamisterveyteen liittyvästä seikoista ja vähentää köyhyyttä sekä inhimillisiä kärsimyksiä.

Tämän projektin tarkoituksen oli luoda 12 koulukirjastoa alaikäisille (molempien sukupuolten 12 -20 vuoden ikäisille) sekä kaupunkeihin että maaseudulle, ja lisäksi tavoitteena oli:
1) kehittää tietämystä suvunjatkamisterveydestä
2) kohentaa tietämystä synnytysten välisten aikavälien pidentämisestä (Child Spacing)
3) valistaa alaikäisiä siitä, että perheiden koon pitäminen pienenä kannattaa ja että siksi on syytä käyttää perhesuunnitteluun tarkoitettuja menetelmiä
4) edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa

Tarkoitusta varten kirjastoja varustettiin harjoitusmateriaalilla, joka liittyy suvunjatkamisterveyteen (englanniksi ja amharan kielellä), käsittäen kirjoja, vihkoja ja audio/video kasetteja. Addis Abeban Population Media Center (PMC) hankki tämän materiaalin veloituksetta.
Paikallinen Addis Abeban Finotin Rotary klubi puolestaan koordinoi hankkeen toteutuksen luomalla uudet kirjastot ja varustamalla ne yllä mainituin materiaalein ja kirjoin (englanniksi ja amharan kielellä) NGO – organisaatioiden kanssa, joita on ”Ethiopia Roads” ja ”Ethiopia Reads”, jota paikallisesti kutsutaan myös lyhennyksellä EBCBF (Ethiopian Books for Children and Educational Foundation), joka perustettiin 1998 ja on voittoa tuottamaton järjestö, pyrkimyksenään julkaista lasten kirjoja, opettaa lukemaan ja julkaisemaan kirjallisuutta koulutuksen kehittämiseksi Etiopiassa.

Hankkeen budjetti oli $ 75.000 ja se edustaa hienoa investointia kestävän kehityksen hyväksi, koska se vähentää inhimillistä kärsimystä ja hidastaa väestönkasvua. Kaikkiaan hommattiin mm. 22.500 kirjaa, 129 pöytää, 848 tuolia ja 162 hyllykköä.


Liikkuva kirjasto auki.


Liikkuva kirjasto lähtövalmiina.


Lapset kirjaston aukaisutilaisuudessa.
13 kirjastoa ovat saaneet suoritetuiksi seuraavat hankinnat:

Koulun nimi/Oppilaita/kirjoja/pöytiä/tuoleja/hyllyköitä
Lists of Libraries Efoyta Elementary School /2076 /2000 /8 /49 /11
Alem Maya Public School /550 /2000 /8 /49 /11
Debri Primary School /1219 /2000 /8 /49 /11
Daallee Danbel Elementary School /1158 /2000 /19 /93 /11
Bui Primary 2nd cycle School /1046 /2000 /12 /73 /11
Ethiopia Tikidem Primary School /2000 /1500 /11 /71 /16
DumersoPrimary School /2583 /1500 /11 /71 /16
Hike-Dar Primary School /2331 /1500 /11 /71 /16
Ras Desta Elementary School /3958 /1500 /11 /71 /16
Awassa CityPublic Library /3000 /1500 /11 /71 /16
Dila-Aferara Primary School /1850 /1500 /11 /71 /16
Donkey Mobile Library (DML5) /2000 /1500 /- /60
sekä kullekin koululle opettajan pöytä ja koroke.