Kajaanin Klubin Hallitus ja Komiteat 2016-2017:Klubin hallitus 2017-2018

Presidentti............................................. Marja Karjalainen

Tuleva presidentti................................... Martti Karjalainen

Varapresidentti....................................... Risto Haverinen

Edellinen presidentti................................ Markku Rönty

Sihteeri.................................................. Alpo Laari

Varasihteeri............................................ Pauli Heikkinen

Rahastonhoitaja...................................... Artti Antila

Nuorisovaihtoasiamies.............................. Arto Koskivirta

Rotarysäätiökomitean puheenjohtaja......... Hannu Makkonen

Toiminnantarkastaja................................. Kalevi Mäkiaho


Klubin presidentit 1946-2017:
Klubin komiteakaavio 2011-2017:
Komiteoiden puheenjohtajat 2011-2017: